HISTORIE
Jacobus de Bont heeft de sleepboot laten bouwen bij scheepswerf "De Hoop" van de Gebr. Tijssen te Leiden.
Lees hier meer over deze scheepswerf

Periode 1934 tot ong. 1955

De thuishaven was in deze periode Maasbracht en later Waspik.
Gedurende deze periode is de Ger-Ant in de familie gebleven eerst met Kobus en later met Albert de Bont als eigenaren.
In 1950 ging de boot over naar zwager Arnoldus G. van Thull. Zijn broer Colla van Thull heeft frequent als schipper gevaren op de Ger-Ant.Wanneer en aan wie ze daarna werd verkocht is niet bekend.

De beide families de Bont hebben in die tijd met hun gezin op de boot gewoond. Het werkgebied was vooral het zuiden van het land, voornamelijk met de Maas, het Wilhelminakanaal en de Zuidwillemsvaart als vaargebied. Familie van hen bezat ook sleepschepen, de St. Antoine (62 x 6.80x 2.50) van dhr de Buyzer, getrouwd met Cornelia de Bont, en de klipper Maarten (van ome Dies).
Soms voer de Grace de Dieu/Ger-Ant met beide schepen gelijktijdig op sleep!
Maasbracht was in die tijd de grootste binnenhaven van ons land. Dat had te maken met de toen nog levendige steenkoolactiviteiten in Limburg. Via de beroemde Kolentip van Maasbracht werd steenkool overgeslagen van de treinwagons naar de sleepschepen.Die werden door de sleepboten versleept naar de toen nog alom aanwezige gasfabrieken die vóór ons aardgastijdperk nog voor het stadsgas zorgden. In Maasbracht was de schippersbeurs waar de vrachten onder de sleepbootkapiteins werden verdeeld.
Op de linker foto is de rechter boot aan de wal de Ger-Ant.
Periode 1955 – 1997
Het is niet exact bekend wat er in deze periode is gebeurd met de boot. Wie de eigenaren zijn geweest en welke namen de boot heeft gevoerd. Uit het kadaster is bekend dat de Ger-Ant op 19 maart 1950 in handen van dhr A.G.van Thull is gekomen , maar uit mondelinge overlevering weten we dat hij vrij spoedig weer is doorverkocht.
Tussen ongeveer 1966 -1968 waren de gebroeders Guus en Ben Flobbe eigenaren en zij veranderden de naam in STER.
Vader Flobbe was eigenaar , maar de beide gebroeders Guus en Ben voeren met de STER met de Kempenaar GEA op sleep.

De STER werd in 1968 verkocht aan Dhr Ter Wee uit Olburgen, gemeente Bronckhorst gelegen aan een zandafgraving langs de Zwarte Schaar , een dode arm van de Gelderse IJssel. Zij waren woonachtig op een aakje waar de familie vroeger mee gewerkt heeft. De VRIJBUITER lag hier vaak bij. Het aakje is volledig afgebrand waarbij ook alle papieren en foto's verloren zijn gegaan. Inmiddels is het aakje wel weer herbouwd, ligt nog op dezelfde plaats en is bewoond.

Dhr Ter Wee verrichtte veel werkzaamheden met een opduwer (naamloos) op de IJssel en het Apeldoornskanaal maar kreeg toen het aanbod voor een grotere klus. Daar was een sterkere boot voor nodig en met dat doel is toen de VRIJBUITER gekocht. De werkzaamheden werden verricht voor de Fa van Asselt bij de afgraving van de Reeserschantz tegenover Rees langs de Rijn.

In 1992 heeft de Dhr Ter Wee de VRIJBUITER verkocht aan zijn buurman, ook woonachtig op een woonboot bij Olburgen . Hij is verkocht voor f 6000,- .

Deze eigenaar heeft de boot toen (lek) laten verslepen naar Fa de Waal in Limburg om het achterschip en roerwerk te laten repareren. In deze 5 jaar is de boot vooral op en rond de Zwarte Schaar werkzaam geweest bij de toenmalige zandwinning.

In 1997 is de boot verkocht aan Dhr Minnema te Kampen .

Ger-Ant jaren 50 samen met St Antoine in het werk
 
Periode 1997 - Heden
In 1997 heeft Henk Minnema de boot in deplorabele staat gekocht.
Vanaf 1997 heeft de boot eerst drie jaar op het droge gestaan en is geheel gestript en vervolgens weer zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht.Henk Minnema heeft samen met zijn schoonzoon Gerrit Lentink die vooral voor de dieseltechniek, aandrijflijn en stuurinrichting verantwoordelijk was, de hele restauratie gedaan. Koen Minnema heeft de elektrotechniek voor zijn rekening genomen. Een scheepstimmerman heeft een nieuwe stuurhut en de in-timmering van voor en achterverblijf ter hand genomen.

Na 3 jaar is de boot opnieuw onder de naam Ger-Ant in het voorjaar van 2000 te water gelaten.

(Foto) Albert de Bont met tweede echtgenote brengt  een bezoek aan de gerestaureerde Ger-Ant 

 

In 2005 is de Ger-Ant in bezit gekomen van de huidige eigenaren Jan en Mirjam Verhoef uit Bunnik. De boot lag tot 2010 in Loosdrecht, en nu in de haven van Culemborg. Vanaf 2005 was de Ger-Ant bij talloze evenementen te bewonderen.

(Foto) Oud schipper Colla van Thull  achter het roer tijdens de havendagen Maasbracht in 2007. Op de achtergrond  Jo de Bont, zoon van de eerste eigenaar Jacobus de Bont. 

Oude Documenten: