Scheepswerf `de Hoop` van de Gebr. Tijssen te Leiden

De scheepswerf “De Hoop” van de Gebr. Tijssen is 20 juni 1922 opgericht door G en A.J. Tijssen.
Vanaf ongeveer 1940 ging de werf verder onder de naam Gebr Tijssen. In 1984 verkocht Willem Tijssen de werf aan Henk Hijdra.
De werf bestaat nog steeds en is gelegen op het Waardeiland langs de nieuwe Rijn dat daar het Utrechts jaagpad werd genoemd. De eerste loods welke uit 1924 stamt, met veel van het oorspronkelijke gereedschap, het eerste kantoortje en de dwarshelling zijn nog steeds in gebruik als onderdeel van de huidige werf en machinefabriek Stallinga.
Ton Stallinga heeft de werf overgenomen van Dick Kloos en nog veel is uit de vroegere tijd herkenbaar.

Onder de eigenaren Hijdra en Kloos werd nog de naam ` Scheepswerf Tijssen` gevoerd. Die verdween pas met het eigenaarschap van Stallinga op 27 nov 1997.

Het eerste schip dat te water werd gelaten was een binnenvletje.

In die tijd werden veel luxe roeivletjes , de zogenaamde Leidse vletjes gebouwd maar ook werkvletten en baggerschuitjes. Ook 10 zogenaamde groentejagers met westlandse maten (21 x 3,85 en 35 tot 45 ton) die groente van de veilingen in Leidschendam en Den Haag naar Amsterdam voeren. Deze scheepjes zijn tot aan de crisis van 1933 gebouwd. Daarnaast zijn ook diverse kleivletten en opduwers gebouwd

Vanaf 1925 tot de oorlog werden echte binnenvaartschepen tot 100 ton gebouwd. Ook zijn er 7 sleepboten gebouwd, waarvan de grootste, 17 meter , de Mslb Adeline, nu bekend als de Mslb Desperado.

Na de oorlog heeft de werf zich toegelegd op het ombouwen van tjalken en dekschuiten tot woonboten. Daar zijn er 25 van gemaakt.

In de jaren 50 kwamen er weer meer opdrachten voor de bouw van nieuwe schepen, waaronder vuilschuimertjes voor de gemeente leiden. Ook zijn diverse tjalken en klippers verbouwd tot pleziervaartuig. De bouw van roeibootjes op de oorspronkelijke wijze is altijd doorgegaan.

Huidige situatie
Op dit moment is de werf op dezelfde locatie nog volop in bedrijf, nu onder de naam Stallinga, Scheepswerf & Machinefabriek. “ www.scheepswerfstallinga.nl” Er is nog veel uit de beginjaren aanwezig of herkenbaar zoals de loods met nog vele machines en een werkbank uit de begintijd. De dwarshelling en het oorspronkelijke kantoortje zijn nog steeds in gebruik.
Fotos:  de oorspronkelijke loods en dwarshelling nog steeds in gebruik en een kijkje in de loods.
Foto's  genomen augustus 2012
Foto's in het archief van Leiden : www.archiefleiden.nl